Communicatie in projecten

Integraal, multidisciplinair samenwerken is de sleutel tot succes in de maritieme sector. Hiervoor zijn goed opgeleide projectmanagers onmisbaar, die zicht hebben op het proces en alle betrokken partijen. Deze training ‘Communicatie in projectmanagement’ biedt zicht op het dynamische proces van integraal samenwerken. U krijgt handvatten aangereikt hoe u uw communicatie professioneel kunt ‘managen’ en u leert hoe u kunt inspelen op verschillende perspectieven. Daarmee kunt u tijd winnen en omslachtige procedures vermijden. Al met al een nuttige investering voor elke professional in een technische projectomgeving. Een goede overdracht van informatie maakt lagere faalkosten in de bouw mogelijk en goed afstemmen is noodzakelijk om efficiënt samen te werken.

Aanbieder Netherlands Maritime Technology
Vaardigheid Persoonlijke vaardigheden
Doelgroep Deze training is bestemd voor projectmanagers, aspirant-projectmanagers en ook voor afdelingsmanagers, werkzaam in de maritieme industrie.
Lesmethode Klassikale lessen
Cursusduur 3 dagen (24 uur)
Locatie(s) Netherlands Maritime Technology – Boompjes 40 in Rotterdam, the Netherlands
Aantal trainers 1 of 2
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 12
Ingangseisen Niet van toepassing
Beschikbare talen Nederlands
Kosten € 1.400,- (leden NMT)/ €1.750,- (niet-leden NMT) excl. BTW
Leerdoel(en)

Na afloop van de 3-daagse training bent u in staat om:

 • Resultaatgericht te communiceren
 • Informatie doelbewust af te stemmen op de denk- en werkstijl van anderen
 • Vergaderingen zo te organiseren dat ze effectief bijdragen aan de voortgang van het project
 • Strategieën op te stellen om de noodzakelijke medewerking van stakeholders te verkrijgen
Cursusindeling

In de training draait het om communicatie. Het sleutelwoord voor samenwerken zowel binnen een projectteam als ook met de rest van de organisatie en externe partners. Drie invalshoeken komen daarbij aan de orde:

 1. De operationele invalshoek
  Hierbij gaat het om vaardigheden die nodig zijn om probleemoplossend te communiceren en effectief afspraken te maken met verschillende doelgroepen, zoals directie, klant, toeleveranciers, elk met hun eigen rol en belang. Ook leert u hoe u om kunt gaan met culturele verschillen zowel op lokaal als internationaal niveau.
 2. De organisatorische invalshoek
  Hoe organiseert u passende communicatie en welke voorbereiding is daarvoor nodig? Centraal staan projectvergaderingen, toegespitst op de diverse fases in een project en afgestemd op uiteenlopende doelstellingen. U krijgt tal van tips om uw vergadertijd zo efficiënt mogelijk te benutten.
 3. De strategische invalshoek
  Hoe krijgt u alle partijen mee en hoe gaat u om met tegenwerking en stagnatie? U maakt kennis met een planmatige aanpak om medewerking te organiseren, u leert weerstand te herkennen naar diverse stadia en u krijgt handvatten aangereikt om effectief te reageren.

Theorie wordt afgewisseld met oefenmateriaal wat afgestemd is op de eigen werksituatie van de deelnemers. De leerdoelen van de deelnemers zijn steeds leidend voor de hoeveelheid tijd die aan de verschillende onderdelen besteed wordt.

Certificaat
 • 100% (actieve) deelname leidt tot het “Communicatie in projecten”-certificaat
 • Dit certificaat heeft geen verloopdatum
Algemene voorwaarden

Netherlands Maritime Technology Terms and Conditions

Contact

Netherlands Maritime Technology

Academy +31 88 445 1041

academy@maritimetechnology.nl

Kwaliteitsborging