Internationaal contracteren en Contractmanagement

Integraal, multidisciplinair samenwerken is de sleutel tot succes in de maritieme sector. Hiervoor zijn goed opgeleide projectmanagers onmisbaar, die zicht hebben op het proces en alle betrokken partijen. Deze training gaat over ‘Contractmanagement’. Steeds vaker worden projectmanagers betrokken bij het opstellen van contracten met subcontractors en onderaannemers. Deze training is helemaal toegespitst worden op de vraagstukken waar de projectmanager in de praktijk mee geconfronteerd wordt. Dit inzicht zal uw contact met de klant of wederpartij verhelderen en eenvoudiger maken. De training kent een sterk interactief karakter en bevat diverse praktijkoefeningen

Aanbieder Netherlands Maritime Technology
Vaardigheid Persoonlijke vaardigheden
Doelgroep Internationaal contracteren en contractmanagement’ is bij uitstek een training voor niet of nauwelijks juridisch geschoolde projectmanagers, inkopers en directies die zich actief bezighouden met het sluiten en/of uitvoeren van contracten.
Lesmethode Klassikale lessen
Cursusduur 2 dagen (16 uur)
Locatie(s) Netherlands Maritime Technology – Boompjes 40 in Rotterdam, the Netherlands
Aantal trainers 1 of 2
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 12
Ingangseisen Niet van toepassing
Beschikbare talen Nederlands
Kosten € 1050,- (leden NMT) / €1.300,- (niet-leden NMT), excl. BTW
Leerdoel(en)

Na afloop van deze training heeft u kennis en informatie betreffende:

 • De do’s en don’ts betreffende algemene voorwaarden
 • Het algemeen contractrecht
 • Thema’s als algemene voorwaarden onder Nederlands recht de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en het overige relevante internationale recht
 • Regelmatig spelende specifieke contractbepalingen en –bedingen.
Cursusindeling

Trainingsonderwerpen:

 • Het aanbod (de impact van de technische belofte)
 • Afstemming aanbod van interne en externe resources
 • Omschrijving van rechten en verplichtingen in contract en bestek
 • Algemene voorwaarden
 • Bankgarantie
 • Vertegenwoordiging
 • Afstemming subcontractors voor leveringen, garantie
 • Aansprakelijkheid en beperking/uitsluiting daarvan
 • IE-rechten op design, tekeningen etcetera
 • Meerwerk en de specifieke regelingen daaromtrent
 • Afbreken van onderhandelingen
 • Contractmanagement tijdens uitvoering werk
 • Garantiewerk na oplevering
 • Boeteclausules
 • Garantiebepalingen
 • Oplevering
 • Toepasselijk recht/forumkeuzebeding (welke rechter/arbitrage)
Certificaat
 • 100% (actieve) deelname leidt tot het “Internationaal contracteren en contractmanagement“ -certificaat
 • Dit certificaat heeft geen verloopdatum
Algemene voorwaarden

Netherlands Maritime Technology Terms and Conditions

Contact

Netherlands Maritime Technology

Academy +31 88 445 1041

academy@maritimetechnology.nl

Kwaliteitsborging

Beheer
De training kent een “eigenaar”
zg. Subject Matter Experts zijn betrokken bij ontwikkeling en herbeoordelingsproces van de training
Er is een procedure vastgelegd voor het creëren en verstrekken van certificaten
Er is een procedure voor het verzamelen en verwerken van anonieme deelnemersevaluaties/-feedback
Hulpmiddelen en procedures voor afronding trainingen
Er zijn competentievereisten vastgesteld voor de trainer(s) en (eventuele) beoordelaar/examinator
Er is een trainershandleiding/lesplan met alle onderwerpen beschikbaar
Er is een procedure voor het verzamelen en verwerken van anonieme deelnemersevaluaties/-feedback