Maritiem Projectmanagement

Integraal, multidisciplinair samenwerken is de sleutel tot succes in de maritieme sector. Hiervoor zijn goed opgeleide projectmanagers onmisbaar, die zicht hebben op het proces en alle betrokken partijen. De training 'Maritiem projectmanagement' behandelt systematische handelwijzen welke vereist zijn om een project (componenten, systemen of een compleet schip) op de afgesproken tijd, binnen het afgesproken budget en volgens vooraf overeengekomen specificaties te kunnen opleveren. Projectmanagement vormt hiervoor een belangrijk hulpmiddel.

Aanbieder Netherlands Maritime Technology
Vaardigheid Persoonlijke vaardigheden
Doelgroep De training is bedoeld voor projectmanagers, leden van een projectteam zoals inkopers en engineers, accountmanagers, afdelingshoofden en ieder ander die nauw bij het projectmanagement proces betrokken is.
Lesmethode Klassikale lessen
Cursusduur 3 dagen (24 uur)
Locatie(s) Netherlands Maritime Technology – Boompjes 40 in Rotterdam, the Netherlands
Aantal trainers 1 of 2
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 12
Ingangseisen Niet van toepassing
Beschikbare talen Nederlands
Kosten € 1.400,- (leden NMT)/ €1.750,- (niet-leden NMT), excl. BTW
Leerdoel(en)

Na afloop van de 3-daagse training ben je in staat om:

 • De systematiek van projectmanagement en de voor de scheeps- en jachtbouw belangrijke techniek Product-Based Plannen te doorgronden
 • Uit het aanbod van projectmanagement methoden de voor uw organisatie meest geschikte methode te selecteren
 • Projecten op te starten
 • Een project binnen en buiten uw organisatie beter te definiëren en af te stemmen met belanghebbenden
 • De relatie van het eigen project tot de overige projecten in de eigen organisatie en samenwerkende organisaties te doorzien
Cursusindeling

Trainingsonderwerpen:

 • Projecttype (ontwikkelen van componenten en systemen, seriebouw en one-off’s)
 • Samenstelling van het projectteam
 • Rol en werkwijze van accountmanager en projectmanager tijdens de Project Start-Up
 • Beheersing van risico’s
 • Bepalen van de project requirements: integratie sales en project management
 • Plan-Do-Check-Action en de autorisatie van het projectmasterplan
 • De ondersteunende rol van specificatietechnieken volgens Systems Engineering
 • De systematiek en werkwijze van Product-Based Plannen herkennen en daaraan gericht meedenken en -werken
 • Het ontwikkelen van de Product Breakdown Structure (in de lijn van PRINCE) en deze omzetten in een realistisch onderbouwd projectmasterplan
 • Projectfasering
 • Projectmasterplan en de voortgangsrapportage aan de opdrachtgever
 • Commissioning en het gefaseerd opleveren van (deel)producten
 • Voortgangsbewaking en rapportage op één A4’tje
 • Project close-down
 • Onderlinge relatie tussen toeleveranciers en werven
 • Ondersteunende software

De training heeft een sterk interactief karakter en bevat diverse praktijk oefeningen.

Certificaat
 • 100% (actieve) deelname leidt tot het “Maritiem Projectmanagement”-certificaat
 • Dit certificaat heeft geen verloopdatum
Algemene voorwaarden

Netherlands Maritime Technology Terms and Conditions

Contact

Netherlands Maritime Technology

Academy +31 88 445 1041

academy@maritimetechnology.nl

Kwaliteitsborging