Risicomanagement in projecten

Integraal, multidisciplinair samenwerken is de sleutel tot succes in de maritieme sector. Hiervoor zijn goed opgeleide projectmanagers onmisbaar, die zicht hebben op het proces en alle betrokken partijen. Gedurende de training 'Risicomanagement in projecten' leren de deelnemers hoe ze de risico’s tijdig kunnen herkennen om zodoende een project succesvol uit te voeren. Te vaak komt het voor dat er pas wordt gereageerd als de verstoring een daadwerkelijk probleem is geworden. Mogelijke gevolgen: een project wordt niet op tijd afgerond, overschrijdt het vastgestelde budget of de vastgestelde kwaliteitseis worden niet gerealiseerd.

Aanbieder Netherlands Maritime Technology
Vaardigheid Persoonlijke vaardigheden
Doelgroep De training is bestemd voor projectmanagers, aspirant-projectmanagers en projectmedewerkers, werkzaam in de maritieme industrie. Ook voor opdrachtgevers, leidinggevenden, accountmanagers en gebruikers van het projectresultaat is deze training interessant om zich beter bewust te zijn van hoe er met risico’s in projecten moet worden omgegaan.
Lesmethode Klassikale lessen
Cursusduur 2 dagen (16 uur)
Locatie(s) Netherlands Maritime Technology – Boompjes 40 in Rotterdam, the Netherlands
Aantal trainers 1 of 2
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 12
Ingangseisen Niet van toepassing
Beschikbare talen Nederlands
Kosten € 1.050,- (leden NMT)/ €1.300,- (niet-leden NMT), excl. BTW
Leerdoel(en)

Na afloop van de 2-daagse training bent u in staat om:

 • Aan de hand van verschillende technieken, risico’s in een project te identificeren en te beoordelen
 • Kosteneffectief maatregelen ter reductie van risico’s te bepalen
 • Risicobewustwording in de projectorganisatie op gang te brengen en daarover te communiceren
 • Zelf eenvoudige risico analyses van projecten uit te voeren
Cursusindeling

Trainingsonderwerpen:

 • Identificatie van projectrisico’s in contractfase, engineeringfase, inkoopfase en productiefase
 • Beoordeling projectrisico’s
 • Wat zijn risicoscenario’s?
 • Wat zijn valkuilen in een project?
 • De module behandelt vervolgens de 3 aanpakken zoals die binnen project-risicomanagement worden gebruikt:
 • De heuristische aanpak
  Deze aanpak is gericht op de identificatie van projectrisico’s op basis van de aan- of afwezigheid van noodzakelijke randvoorwaarden en de maatregelen om projectrisico’s te voorkomen.
 • De gefaciliteerde aanpak
  Deze aanpak is gericht op de identificatie van risico’s die op kunnen treden indien projectactiviteiten worden uitgevoerd of wanneer bepaalde beslissingen moeten worden genomen.
 • De basisoorzaken analyse
  Deze aanpak is gericht op de identificatie van basisoorzaken in reeds uitgevoerde projecten om vervolgens risico’s in soortgelijke projecten te voorkomen.
Certificaat
 • 100% (actieve) deelname leidt tot het “Risicomanagement”-certificaat
 • Dit certificaat heeft geen verloopdatum
Algemene voorwaarden

Netherlands Maritime Technology Terms and Conditions

Contact

Netherlands Maritime Technology

Academy +31 88 445 1041

academy@maritimetechnology.nl

Kwaliteitsborging