Internationaal contracteren en Contractmanagement

Steeds vaker worden projectmanagers betrokken bij het opstellen van contracten met onderaannemers. In deze training komen alle facetten aan bod waar jij als projectmanager in de praktijk mee te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan algemeen contractrecht, contractteksten en de manier waarop met contracten wordt omgegaan.

Aanbieder Netherlands Maritime Technology
Vaardigheid Persoonlijke vaardigheden
Doelgroep De training Internationaal contracteren en contractmanagement’ is bij uitstek een training voor niet of nauwelijks juridisch geschoolde projectmanagers, inkopers en directies die zich actief bezighouden met het sluiten en/of uitvoeren van contracten.
Lesmethode De training kent een sterk interactief karakter en bevat diverse praktijkoefeningen.
Cursusduur 2 dagen (16 uur)
Locatie(s) Netherlands Maritime Technology – Boompjes 40 in Rotterdam, the Netherlands
Aantal trainers 1
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 12
Ingangseisen Niet van toepassing
Beschikbare talen Nederlands
Kosten € 1.115,- (leden NMT) / €1.395,- (niet-leden NMT) excl. BTW
Leerdoel(en)

Na afloop van deze training heeft u kennis en informatie betreffende:

 • De do’s en don’ts ten aanzien van algemene voorwaarden
 • Het algemeen contractrecht
 • Thema’s als algemene voorwaarden onder Nederlands recht, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en het overige relevante internationale recht
 • Regelmatig spelende specifieke contractbepalingen en –bedingen.
Cursusindeling

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het aanbod (de impact van de technische belofte)
 • Afstemming aanbod van interne en externe resources
 • Omschrijving van rechten en verplichtingen in contract en bestek
 • Algemene voorwaarden
 • Bankgarantie
 • Vertegenwoordiging
 • Afstemming subcontractors voor leveringen, garantie
 • Aansprakelijkheid en beperking/uitsluiting daarvan
 • IE-rechten op design, tekeningen en wat dies meer zij
 • Meerwerk en de specifieke regelingen daaromtrent
 • Afbreken van onderhandelingen
 • Contractmanagement tijdens uitvoering werk
 • Garantiewerk na oplevering
 • Boeteclausules
 • Garantiebepalingen
 • Oplevering
 • Toepasselijk recht/forumkeuzebeding (welke rechter/arbitrage)

De training wordt verzorgd door Bas Ort, partner van Zwartbol Advocaten in Alblasserdam. Ort is gespecialiseerd in nationale en internationale contracts- en handelspraktijk en 'legal opinions' in de maritieme, industriële en offshore sector. hij is regelmatig docent bij in-company trainingen voor cliënten met als onderwerpen bijvoorbeeld '(Internationaal) Contracteren' en 'Recht en Techniek, de wereld van de jurist en die van de ingenieur'.

Certificaat
 • 100% (actieve) deelname leidt tot het “Internationaal contracteren en contractmanagement“ -certificaat
 • Dit certificaat heeft geen verloopdatum
Algemene voorwaarden

Netherlands Maritime Technology Terms and Conditions

Je krijgt een compacte syllabus met daarin nuttige artikelen op het gebied van project contractmanagement ter ondersteuning van de training en ter naslag.

De vermelde bedragen zijn inclusief de compacte syllabus. Voor de lunch wordt gezorgd.

Contact

Netherlands Maritime Technology

Academy +31 88 445 1041

academy@maritimetechnology.nl

Kwaliteitsborging

Beheer
De training kent een “eigenaar”
zg. Subject Matter Experts zijn betrokken bij ontwikkeling en herbeoordelingsproces van de training
Er is een procedure vastgelegd voor het creëren en verstrekken van certificaten
Er is een procedure voor het verzamelen en verwerken van anonieme deelnemersevaluaties/-feedback
Hulpmiddelen en procedures voor afronding trainingen
Er zijn competentievereisten vastgesteld voor de trainer(s) en (eventuele) beoordelaar/examinator