KennisOVERdrager module 1 Kennis presentatie

De module ‘Kennis presentatie’ bestaat uit instructie over en oefening van presentatietechnieken. Deelnemers vergroten hun vaardigheid in het spreken voor groepen en oefenen met verschillende soorten communicatieve doelstellingen, zoals enthousiasmeren, instrueren, overtuigen en informeren.

Aanbieder Netherlands Maritime Technology
Vaardigheid Persoonlijke vaardigheden
Doelgroep De trainingen zijn voor mensen die het belang inzien van kennis overdragen en hun vaardigheden hierin graag willen verbeteren. Positieve instelling en mentaliteit zijn hierin belangrijker dan aantal dienstjaren, functie of (technische) achtergrond. Geeft u nu soms een presentatie voor de afdeling over uw werkzaamheden, begeleidt u nieuwe/junior collega’s of legt u uw kennis weleens vast in verslagen? Dan zijn deze trainingen interessant voor u.
Lesmethode Klassikale lessen
Cursusduur 3 dagdelen (12 uur)
Locatie(s) In-company only
Aantal trainers 1 of 2
Aantal deelnemers Maximaal 12
Ingangseisen Niet van toepassing
Beschikbare talen Nederlands
Kosten Op basis van offerte aanvraag excl. BTW
Leerdoel(en)

De deelnemers zijn na afloop in staat:

  • Effectieve presentatietechnieken te kiezen in een gegeven situatie
  • Een duidelijke opbouw aan te brengen in een presentatie
  • Heldere slides te ontwikkelen voor diverse presentatiedoeleinden
  • De inhoud en de structuur van een presentatie af te stemmen op de doelgroep
  • Hun boodschap met enthousiasme en zelfvertrouwen op een doelmatige wijze te presenteren voor groepen
  • Vragen op een heldere en correcte wijze te beantwoorden
  • Te verifiëren of de deelnemers na de training over de nieuwe kennis/vaardigheid beschikt en de kennis daadwerkelijk is overgedragen
  • Te reflecteren op hun eigen presentatievaardigheid en eventueel ontwikkelpunten voor zichzelf te formuleren
Cursusindeling

De module ‘Kennis presentatie’ bestaat uit instructie over en oefening van presentatietechnieken. Deelnemers vergroten hun vaardigheid in het spreken voor groepen en oefenen met verschillende soorten communicatieve doelstellingen, zoals enthousiasmeren, instrueren, overtuigen en informeren. De training besteedt aandacht aan structuur en middelen bij presentaties, aan technieken voor stem, houding en gebaren en aan het vergroten van zelfvertrouwen en overtuigingskracht. Deelnemers zijn in staat te verifiëren of het publiek na afloop over de nieuwe kennis/vaardigheid beschikt. De deelnemers bereiden een oefenpresentatie voor en presenteren deze aan de groep.

De deelnemers krijgen het boek ‘Presentation Techniques’ door Manon en Bob van der Laaken

Certificaat
  • Na het succesvol afronden van de module  ontvangt u het "Kennis presentatie" certificaat 
  • Dit certificaat heeft geen verloopdatum
Algemene voorwaarden

Netherlands Maritime Technology Terms and Conditions

Contact

Netherlands Maritime Technology

Academy +31 88 445 1041

academy@maritimetechnology.nl

Kwaliteitsborging

Beheer
De training kent een “eigenaar”
zg. Subject Matter Experts zijn betrokken bij ontwikkeling en herbeoordelingsproces van de training
Er is een procedure vastgelegd voor het creëren en verstrekken van certificaten
Er is een procedure voor het verzamelen en verwerken van anonieme deelnemersevaluaties/-feedback
Hulpmiddelen en procedures voor afronding trainingen
Er zijn competentievereisten vastgesteld voor de trainer(s) en (eventuele) beoordelaar/examinator