KennisOVERdrager module 2 Kennis vastleggen in rapporten

De module ‘Kennis vastleggen in rapporten’ bestaat uit instructie over en oefening van rapportagetechniek. Deelnemers vergroten hun vaardigheid in het schrijven van technische rapporten voor een diverse doelgroep, waarbij zij leren om binnen een rapport aan de wensen van verschillende lezersgroepen tegemoet te komen.

Aanbieder Netherlands Maritime Technology
Vaardigheid Persoonlijke vaardigheden
Doelgroep De trainingen zijn voor mensen die het belang inzien van kennis overdragen en hun vaardigheden hierin graag willen verbeteren. Positieve instelling en mentaliteit zijn hierin belangrijker dan aantal dienstjaren, functie of (technische) achtergrond. Geeft u nu soms een presentatie voor de afdeling over uw werkzaamheden, begeleidt u nieuwe/junior collega’s of legt u uw kennis weleens vast in verslagen? Dan zijn deze trainingen interessant voor u.
Lesmethode Klassikale lessen
Cursusduur 2 dagdelen (8 uur)
Locatie(s) In-company only
Aantal trainers 1 of 2
Aantal deelnemers Maximaal 12
Ingangseisen Niet van toepassing
Beschikbare talen Nederlands
Kosten Op basis van offerte aanvraag excl. BTW
Leerdoel(en)

De deelnemers zijn na afloop in staat:

  • Een technisch rapport helder en toegankelijk te structureren
  • Een rapporttekst te schrijven die tegemoet komt aan de wensen van diverse soorten lezers
  • Heldere figuren en tabellen toe te passen
  • Op correcte wijze met bronnen om te gaan
  • Effectieve paragrafen en alinea’s te construeren
  • Hun stijl aan te passen aan de doelgroep
  • Correct en begrijpelijk te schrijven
Cursusindeling

De module ‘Kennis vastleggen in rapporten’ bestaat uit instructie over en oefening van rapportagetechniek. Deelnemers vergroten hun vaardigheid in het schrijven van technische rapporten voor een diverse doelgroep, waarbij zij leren om binnen een rapport aan de wensen van verschillende lezersgroepen tegemoet te komen. De training besteedt aandacht aan structuur van en eisen aan verschillende rapportonderdelen, aan het gebruik van illustraties en bronnen, effectief gebruik van paragrafen en alinea’s, toegankelijk en aantrekkelijk schrijven en overtuigingskracht van tekst. Deelnemers dienen zelf een rapport of vergelijkbare tekst in te brengen waaraan zij willen werken. 

Certificaat
  • Na het succesvol afronden van de module ontvangt u het module ‘Kennis vastleggen in rapporten’ certificaat. 
  • Dit certificaat heeft geen verloopdatum
Algemene voorwaarden

Netherlands Maritime Technology Terms and Conditions

Contact

Netherlands Maritime Technology

Academy +31 88 445 1041

academy@maritimetechnology.nl

Kwaliteitsborging

Beheer
De training kent een “eigenaar”
zg. Subject Matter Experts zijn betrokken bij ontwikkeling en herbeoordelingsproces van de training
Er is een procedure vastgelegd voor het creëren en verstrekken van certificaten
Er is een procedure voor het verzamelen en verwerken van anonieme deelnemersevaluaties/-feedback
Hulpmiddelen en procedures voor afronding trainingen
Er zijn competentievereisten vastgesteld voor de trainer(s) en (eventuele) beoordelaar/examinator