KennisOVERdrager module 3 Interactieve kennisoverdracht, basisdidactiek

In de derde module ‘Interactieve kennisoverdracht’ leert u hoe u ervoor kunt zorgen dat andere mensen de kennis die u te bieden hebt begrijpen én gaan gebruiken. In de praktijk valt dit nog niet mee, want wanneer u iets hebt uitgelegd of voorgedaan, betekent dat nog niet dat de ander er ook iets mee kán. Of wil.

Aanbieder Netherlands Maritime Technology
Vaardigheid Persoonlijke vaardigheden
Doelgroep De trainingen zijn voor mensen die het belang inzien van kennis overdragen en hun vaardigheden hierin graag willen verbeteren. Positieve instelling en mentaliteit zijn hierin belangrijker dan aantal dienstjaren, functie of (technische) achtergrond. Geeft u nu soms een presentatie voor de afdeling over uw werkzaamheden, begeleidt u nieuwe/junior collega’s of legt u uw kennis weleens vast in verslagen? Dan zijn deze trainingen interessant voor u.
Lesmethode Klassikale lessen
Cursusduur 2 dagdelen (9 uur)
Locatie(s) In-company only
Aantal trainers 1 of 2
Aantal deelnemers Maximaal 12
Ingangseisen Niet van toepassing
Beschikbare talen Nederlands
Kosten Op basis van offerte aanvraag excl. BTW
Leerdoel(en)

De deelnemers zijn na afloop in staat om

  • helder te verwoorden wat deelnemers gaan leren;
  • een motiverende start van een bijeenkomst te ontwerpen;
  • oefeningen te ontwerpen die de uitleg ondersteunen;
  • discussies te starten en te begeleiden.
Cursusindeling

In deze module krijgt u praktische handvatten voor het ontwerpen en begeleiden van interactieve sessies voor kennisoverdracht. Rode draad in deze module is dat u minder gaat vertellen en de deelnemers meer aan het werk worden gezet. U leert meer over hoe u uw uitleg beter kunt laten beklijven door denkvragen te stellen en discussie aan te zwengelen. Daarbij oefent u met het ontwerpen van doelgerichte oefeningen waardoor deelnemers echt gaan begrijpen wat u bedoelt. Tot slot doet u kennis op over hoe u direct vanaf het begin iedereen kunt betrekken bij datgene wat u te bieden heeft. Tijdens de module gaat u zelf actief aan de slag met deze zaken.

De deelnemers krijgen een map met lesmateriaal uitgereikt en het boek ‘Van deskundige naar trainer’ door Karin de Galan als naslagwerk.

Certificaat

• Na het succesvol afronden van de module ontvangt u het ‘Interactieve kennisoverdracht’ certificaat
• Dit certificaat heeft geen verloopdatum

Algemene voorwaarden

Netherlands Maritime Technology Terms and Conditions

Contact

Netherlands Maritime Technology

Academy +31 88 445 1041

academy@maritimetechnology.nl

Kwaliteitsborging

Beheer
De training kent een “eigenaar”
zg. Subject Matter Experts zijn betrokken bij ontwikkeling en herbeoordelingsproces van de training
Er is een procedure vastgelegd voor het creëren en verstrekken van certificaten
Er is een procedure voor het verzamelen en verwerken van anonieme deelnemersevaluaties/-feedback
Hulpmiddelen en procedures voor afronding trainingen
Er zijn competentievereisten vastgesteld voor de trainer(s) en (eventuele) beoordelaar/examinator