Maritiem projectmanagement

De training 'Maritiem projectmanagement' richt zich in de basis op de professionalisering van de vaardigheden, methoden en technieken in projectmanagement. De nadruk ligt op het opzetten, inrichten en beheersen van maritieme projecten (componenten, systemen of een compleet schip) op een praktische, hanteerbare wijze. In goed samenspel met alle projectbetrokkenen.

Aanbieder Netherlands Maritime Technology
Vaardigheid Persoonlijke vaardigheden
Doelgroep De training is bedoeld voor een ieder die nauw bij het projectmanagement proces betrokken is in een coördinerende rol. Dat geldt in het bijzonder voor (aankomende) projectmanagers en projectengineers.
Lesmethode Deze interactieve training kenmerkt zich door de praktische invalshoek. We wisselen theorie af met veel praktische (online) oefeningen en ook kun je eigen voorbeelden inbrengen.
Cursusduur 3 dagen (24 uur) . De tijd in de periode tussen de trainingsdagen wordt gebruikt voor het toepassen van het geleerde in je eigen praktijk en voor het maken van praktijkgerichte opdrachten. Je maakt hierbij gebruik van de online leeromgeving.
Locatie(s) Netherlands Maritime Technology – Boompjes 40 in Rotterdam, the Netherlands
Aantal trainers 1
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 12
Ingangseisen Niet van toepassing
Beschikbare talen Nederlands
Kosten € 1.900,- (leden NMT)/ € 2.375,- (niet-leden NMT). Deze prijs is inclusief de online leeromgeving van € 250. excl. BTW
Leerdoel(en)

De kern van maritiem projectmanagement is alle aspecten van je project goed te overzien en effectief te managen. Deze training met online ondersteuning biedt daarvoor de basis en geeft je antwoorden op vragen als:

 • Hoe bereid je een project integraal goed voor?
 • Hoe structureer je een project en hoe richt je deze in?
 • Hoe geef je leiding aan je team met medewerkers vanuit verschillende disciplines?
 • Hoe ga je om met wijzigingen in je project?
 • Hoe ga je om met het samenspel tussen het project en de lijnorganisatie? 
 • Hoe beheers je een project om binnen de randvoorwaarden resultaten te behalen? 
 • Hoe sluit je een project af en hoe draag je een project over?

Een projectmanager heeft de verantwoordelijkheid om binnen gestelde randvoorwaarden (tijd, geld, middelen, kwaliteit) resultaten te behalen. Het succes van jouw project is afhankelijk van hoe goed je het project opzet, structureert, inricht en beheerst. Maar ook hoe je omgaat met het samenspel tussen alle betrokken partijen. Komen al deze aspecten op jouw pad? Dan biedt deze training jou die handvatten die dagelijks kunt gebruiken om jouw rol met vertrouwen uit te voeren.

Na afloop van de 3-daagse training ben je (beter) in staat om:

 • De gehele maritieme projectcyclus te overzien
 • Een gedegen projectplan te maken
 • Doel, resultaat en opdracht te formuleren
 • Te communiceren met alle projectbetrokkenen over het project
 • Een project op te delen en in te richten vanuit een Product Breakdown Structure
 • Activiteiten en resources te plannen, te begroten en hierover te onderhandelen
 • De risico's en kansen in het project te analyseren en gerichte maatregelen te nemen
 • Besluitvorming toe te passen, bij jezelf, het team en andere projectbetrokkenen
 • Leiding te geven aan het projectteam
 • De beheersing van tijd, geld, middelen en kwaliteit in te richten en te bewaken
 • Effectief de voortgang te volgen, bij te sturen en hierover te rapporteren
 • Projecten af te sluiten en over te dragen
Cursusindeling

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod tijdens de training:

Dag 1:

 • Essenties van projectmanagement en de kritische succesfactoren
 • De gehele maritieme projectcyclus
 • Definiëring van concrete projectresultaten
 • Communiceren met de opdrachtgever en andere projectbetrokkenen

Dag 2:

 • Projecten opdelen, faseren en inrichten (Product Breakdown Structure)
 • Begroten van activiteiten en resources
 • Opstellen van het projectplan
 • Omgaan met projectrisico's en -kansen

Dag 3:

 • Stappen van besluitvorming
 • Samenstelling van en opstarten met het projectteam
 • Het aansturen van een projectteam
 • Het stuurwiel van de projectbeheersing (oa Plan-Do-Check-Act)
 • Projectafronding
 • Persoonlijk actieplan

Deze interactieve training kenmerkt zich door de praktische invalshoek. We wisselen theorie af met veel praktische (online) oefeningen en ook kun je eigen voorbeelden inbrengen. Hierdoor ontstaat de gelegenheido om de door jou opgedane kennis en vaardigheden direct toe te passen en aan te scherpen in jouw eigen project.

Het persoonlijk actieplan bespreek je met je leidinggevende. Van jouw leidinggevende wordt verwacht dat hij/zij jou faciliteert en ondersteunt bij de toepassing van de praktische opdrachten, waardoor de training Maritiem projectmanagement een optimaal rendement krijgt.

 

Trainingsmaterialen en online leeromgeving

bij aanvang van de training ontvang je het boek Praktisch Projectmanagement 1. Dit boek biedt een praktische leidraad voor het doelgericht opzetten en beheerst realiseren van allerlei typen maritieme projecten. Methoden, technieken én vaardigheden voor succesvol projectmanagement komen daarbij aan bod.

De online leeromgeving ondersteunt je bij de opdrachten die je vooraf, tussentijds en na afloop van de trainingsdagen maakt. Ook vind je hier aanvullende documentatie en kun je communiceren met de trainer en andere deelnemers. Je volgt de logische cyclus van een project: van de voorbereiding tot en met de projectafsluiting.

Ook ontvang je een werkmap met materialen behorend bij de oefeningen, vragenlijsten, hand-outs en recente artikelen die tijdens de training worden gebruikt.

Voor aanvang van de training heb je een telefonische/online intake met de trainer. Naast een korte introductie wissel je leerdoelen uit die je samen met jouw leidinggevende vooraf hebt vastgesteld.

Certificaat
 • 100% (actieve) deelname leidt tot het “Maritiem Projectmanagement”-certificaat
 • Dit certificaat heeft geen verloopdatum
Algemene voorwaarden

Netherlands Maritime Technology Terms and Conditions

Voor de lunch wordt gezorgd.

Contact

Netherlands Maritime Technology

Academy +31 88 445 1041

academy@maritimetechnology.nl

Kwaliteitsborging

Beheer
De training kent een “eigenaar”
zg. Subject Matter Experts zijn betrokken bij ontwikkeling en herbeoordelingsproces van de training
Er is een procedure vastgelegd voor het creëren en verstrekken van certificaten
Er is een procedure voor het verzamelen en verwerken van anonieme deelnemersevaluaties/-feedback