Risicomanagement in projecten

Leer tijdig risico's herkennen om zo een project van begin tot eind succesvol uit te voeren. Te vaak komt het voor dat er pas wordt gereageerd als de verstoring een daadwerkelijk probleem is geworden. Mogelijke gevolgen: een project wordt niet op tijd afgerond, overschrijdt het vastgestelde budget of de vastgestelde kwaliteitseis wordt niet gerealiseerd. Meld je nu aan voor de training 'Risicomanagement' in projecten' en elimineer risico's zoveel mogelijk uit jouw maritieme project.

Aanbieder Netherlands Maritime Technology
Vaardigheid Persoonlijke vaardigheden
Doelgroep Ben jij actief als projectmanager, aspirant-projectmanager of projectmedewerker in de maritieme sector? Dan sluit deze training goed aan. Ook voor opdrachtgevers, leidinggevenden, accountmanagers en gebruikers van het projectresultaat is deze training interessant om bewuster om te gaan met risico's in projecten.
Lesmethode Klassikale lessen
Cursusduur 2 dagen (16 uur)
Locatie(s) Netherlands Maritime Technology – Boompjes 40 in Rotterdam, the Netherlands
Aantal trainers 1
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 12
Ingangseisen Niet van toepassing
Beschikbare talen Nederlands
Kosten € 1.115,- (leden NMT)/ €1.395,- (niet-leden NMT) excl. BTW
Leerdoel(en)

Na afloop van de 2-daagse training bent u in staat om:

 • Aan de hand van verschillende technieken, risico’s in een project te identificeren en te beoordelen
 • Kosteneffectief maatregelen ter reductie van risico’s te bepalen
 • Risicobewustwording in de projectorganisatie op gang te brengen en daarover te communiceren
 • Zelf eenvoudige risico analyses van projecten uit te voeren
Cursusindeling

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod tijdens de training:

 • Identificatie van projectrisico’s in contractfase, engineeringfase, inkoopfase en productiefase
 • Beoordeling projectrisico’s
 • Wat zijn risicoscenario’s?
 • Wat zijn valkuilen in een project?

 

De training behandelt vervolgens de 3 aanpakken zoals die binnen project-risicomanagement worden gebruikt:

 • De heuristische aanpak
  Deze aanpak is gericht op de identificatie van projectrisico’s op basis van de aan- of afwezigheid van noodzakelijke randvoorwaarden en de maatregelen om projectrisico’s te voorkomen.
 • De gefaciliteerde aanpak
  Deze aanpak is gericht op de identificatie van risico’s die op kunnen treden indien projectactiviteiten worden uitgevoerd of wanneer bepaalde beslissingen moeten worden genomen.
 • De basisoorzaken analyse
  Deze aanpak is gericht op de identificatie van basisoorzaken in reeds uitgevoerde projecten om vervolgens risico’s in soortgelijke projecten te voorkomen.

De training wordt verzorgd door Gerben Heslinga van Intermedion Organisatie Advies. Heslinga is expert op het gebied van risicoanalyse en risicobeoordelingen, het creëren van risicobewustwording en het bepalen van kosteneffectieve maatregelen voor risicoreductie.

Certificaat
 • 100% (actieve) deelname leidt tot het “Risicomanagement”-certificaat
 • Dit certificaat heeft geen verloopdatum
Algemene voorwaarden

Netherlands Maritime Technology Terms and Conditions

Je krijgt een syllabus met daarin de lesstof over risicomanagement, betrouwbaarheidsanalyses en de laatste ontwikkelingen op het gebied van projectmanagement. Deze geldt ter ondersteuning van de training en kan worden gebruikt als naslagwerk.

De vermelde bedragen zijn inclusief materialen en naslagteksten, exclusief BTW. Voor de lunch wordt gezorgd.

Contact

Netherlands Maritime Technology

Academy +31 88 445 1041

academy@maritimetechnology.nl

Kwaliteitsborging

Beheer
De training kent een “eigenaar”
zg. Subject Matter Experts zijn betrokken bij ontwikkeling en herbeoordelingsproces van de training
Er is een procedure vastgelegd voor het creëren en verstrekken van certificaten
Er is een procedure voor het verzamelen en verwerken van anonieme deelnemersevaluaties/-feedback