Stakeholdermanagement voor projectleiders

De training ‘Stakeholdermanagement voor Projectleiders’ richt zich op de vaardigheden, methoden en technieken die nodig zijn om effectief samen te werken en de voortgang efficiënt te regisseren. Wat kun je verwachten? Veel interactie en een hoog tempo, veel variatie van werkvormen, teamgames, & brainswarm-technieken.

Aanbieder Netherlands Maritime Technology
Vaardigheid Persoonlijke vaardigheden
Doelgroep Dit traject is bestemd voor projectleiders, opdrachtgevers en toeleveranciers, die betrokken zijn bij complexe projecten en die weten dat het succes van dergelijke projecten schuilt in de kwaliteit van het samenspel. Dit traject is ook geschikt voor al diegenen die in de praktijk te vaak last hebben van afschuiftactieken, terugkerende fouten, omslachtige procedures en een eilandcultuur.
Lesmethode Klassikale lessen
Cursusduur 3 dagen (24 uur)
Locatie(s) Netherlands Maritime Technology – Boompjes 40 in Rotterdam, the Netherlands
Aantal trainers 1
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 12
Ingangseisen Niet van toepassing
Beschikbare talen Nederlands
Kosten € 1.675,- (leden NMT)/ €2.095,- (niet-leden NMT) excl. BTW
Leerdoel(en)

Na afloop heb je:

 • handvatten om de samenwerking met stakeholders efficiënt te organiseren
 • inzicht in het proces van effectief afspreken, aanspreken & opleveren
 • technieken om productief informatie te verzamelen en besluitvaardig te opereren.

Na afloop weet je:

 • hoe je constructief om kunt gaan met uiteenlopende belangen van relevante stakeholders
 • hoe je stakeholders in staat kunt stellen hun specifieke projectbijdrage te leveren
 • hoe je voortgang in een project op een constructieve manier kunt monitoren en bijsturen.

Tijdens de training is er volop aandacht voor de manier waarop je dit gedrag kunt omzetten naar een meer pro-actieve betrokkenheid, waarbij het er om gaat dat alle spelers hun kennis en ervaring inzetten om gezamenlijk een hoger rendement te realiseren.

Cursusindeling

Het accent in deze training ligt op het samenspel tussen alle betrokkenen. De rol van de projectleider is cruciaal, het is zijn taak & verantwoordelijkheid om iedereen op het juiste moment de juiste bijdrage te laten leveren. Succesvol samenwerken is daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor een positief projectresultaat. Dat klinkt logisch, maar de werkelijkheid is weerbarstig. Wat op papier een profijtelijke combinatie lijkt, kan in de praktijk een kruiwagen vol kikkers zijn. Het is daarom de kunst om gericht in te spelen op de verschillende belangen van alle stakeholders, elk hun eigen prioriteit en planning.

De drie-daagse training “Stakeholdermanagement voor Projectleiders” draait om deze uitdaging. Het interactieve programma maakt helder hoe je medewerking kunt organiseren, besluitvorming kunt beinvloeden en hoe je kunt reageren op eindeloze discussies en – min of meer subtiele – weerstand. Het biedt ook ruim baan voor toepassing op eigen praktijk-situaties. Dat levert deelnemers inzicht in achterliggende patronen op en concrete tips voor een constructieve aanpak.

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod tijdens de training:

 • Hoe krijg je alle betrokken partijen op een lijn?
 • Hoe ga je om met uiteenlopende belangen?
 • Hoe zorg je ervoor dat alle stakeholders de gevraagde kwaliteit leveren?
 • Hoe organiseer je medewerking en hoe ga je om met weerstanden?
 • Welke mogelijkheden zijn er om samenwerking efficiënt te organiseren?
 • Welke stijl past het best in welke situatie?
 • Wat doe je met terugkerende, defensieve patronen?
 • Wat zijn remedies tegen bemoeizucht, wijsneuzerig- en/of uitstelgedrag?

Werkvormen

Deze interactieve training kenmerkt zich door een combinatie van toepasselijke theorie en veel praktische oefeningen. De werkvormen variëren en lopen uiteen van teamgames tot een innovatieve manier van kennisdelen. Daarbij word je telkens uitgenodigd om ook eigen voorbeelden in te brengen, op die manier kun je opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen in de eigen praktijk en kun je de leercurve versterken. Tussen de bijeenkomsten zijn er individuele verwerkingsopdrachten en de opbrengst daarvan bespreek je in een 1-op-1 skype-sessie met de docent.

De koppeling van theorie naar praktijk komt op een bijzondere wijze tot uitdrukking tijdens de afsluiting op de derde dag. Dan zal er een maritieme aflevering van College-tour plaatsvinden, waar “meesters” uit het vak hun kennis en ervaring delen over succesvol stakeholdermanagement. Op welke manier halen ervaren projectleiders meerwaarde uit samenwerking? Wat zijn “best practices”, wat zijn bewezen succesformules? En tenslotte natuurlijk de College-tour-vraag: welk advies zouden deze projectleiders aan geïnteresseerde collega’s willen geven?

De training wordt verzorgd door Jorien Enning – Communicatie Management. Enning heeft als trainer veel ervaring met bedrijven in de maritieme sector.

 

Certificaat
 • 100% (actieve) deelname leidt tot het “Stakeholdermanagement voor projectleiders”-certificaat
 • Dit certificaat heeft geen verloopdatum
Algemene voorwaarden

Netherlands Maritime Technology Terms and Conditions

Contact

Netherlands Maritime Technology

Academy +31 88 445 1041

academy@maritimetechnology.nl

Kwaliteitsborging

Beheer
De training kent een “eigenaar”
zg. Subject Matter Experts zijn betrokken bij ontwikkeling en herbeoordelingsproces van de training
Er is een procedure vastgelegd voor het creëren en verstrekken van certificaten
Er is een procedure voor het verzamelen en verwerken van anonieme deelnemersevaluaties/-feedback